Viši upravni sud Njemačke ukinuo je zabranu nošenja burkinija u bazenima, čime se ukida zabrana koju je izrekla gradska vlada Koblenca.

Početkom godine, Koblenc je zabranio nošenje burkinija u bazenima, unijevši to u kućni red bazena grada. Sud je ocijenio da takva zabrana predstavlja kršenje ustavnopravnog prava na ranopravnost.

Koblencu je naloženo da zabranu ukine, a sudija ju je, do stupanja na snagu novog pravilnika bazena, naložio stavljanje van snage.

PODIJELI